Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Forum | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 10. marts 2003

1. Allan Jensen blev valgt som dirigent

2. Brian Poulsen blev valgt som referent

3. Dagsorden blev godkendt

4. Formandsberetning for 2002
    En klubaften
Jeg vurderer, at overgangen til kun en ugentlig klubaften er en succes. Der er altid folk og der er en god stemning.

    Facaderenovering
For mig har året stået i facaderenoveringens tegn. Vi har betalt 2377 kr. til skakklubben, hvilket er vores andel af den nye facade. Vi har ansøgt DGF om støtte til dette. Vi søgte den 25. januar, men vi har indtil nu hverken fået ja eller nej! Per Marquardsen kunne oplyse, at der var givet afslag på ansøgning om tilskud.

    Vi har afholdt en række turneringer:
Toyota Tour (Copenhagen Open, hvor Ulrik blev nummer 2, Godt kørt!)
DM (som blev vundet af Thoas Heshe, som ikke er KGK!)
Ambassador's Cup (vundet af Lisbeth Hagen)
Søndags Grand Prix (suverænt vundet af Torben. Han spillede bedst og flest gange)

    Pengekasse
Vi fik vores pengekasse stjålet i februar. Derfor har vi besluttet, at den skal stå i spillerummet, så den aldrig står fremme uden at være under opsyn.

    Bestyrelsen
Jeg har ikke været til stede, så meget som jeg mener er nødvendigt for at passe formandsposten - hverken til turneringer eller klubaftener. Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsesmedlemmerne, Torben og Brian, for en meget stor indsats. Især i forbindelse med afholdelse af turneringerne har Torben været meget i ilden. Og Brian har altid været parat til at løse praktiske opgaver.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Regnskab
Punkt 10 vedrørende kontingent og budget behandles under dette punkt. Revideret regnskab udvisende et underskud på kr. 981 blev godkendt.

Der skal bemærkes følgende Negative effekter i 2002:
• Tidlige modtaget tilskud fra DGF på kr. 3.000 er bortfaldet fra og med 2002.
• Kontingentindtægter faldet
• DB vedrørende salg af bøger er faldet
Der var ekstraordinære indtægter i forbindelse med afholdelse Copenhagen Open i 2002.

Uden ekstraordinære indtægter fra turnering, samt udgifter til facaderenovering i 2003 vil årets budgetterede resultat i 2003 blive et underskud på 4000-5000 kr. hvis ikke der blev gjort noget.

Der blev herefter besluttet følgende:
• Kontingent fastsættes til kr. 600 i 2003 (niveau fra 2001) (kr. 500 i 2002)
• Kontingent passive medlemmer fastsættes til kr. 150 i 2003
• Rabat til formand halv kontingent bortfalder
• Rabat til kasserer fastholdes til halv pris

Priser på bøger reguleres lidt op.
Kasserer skal være mere udfarende med hensyn til kontingentopkrævning.

6. Turneringer
Der kom flere relevante forslag
• Flere søndagsturneringer
• Klubturnering
• Lynturneringer
• Turnering i samarbejde med andre tankesport
Bestyrelsen vil arbejde videre med de indkomne forslag.

7. Undervisning mv.
Ulrik Bro-Jørgensen ville gerne forestå undervisning.

8. Spillested og tid fastholdes
Der var bred enighed om, at en ugentlig klubaften er en succes. Der er altid folk og der er en god stemning.

9. Ingen bemærkninger til nøgleordning

11. Valg
Formand: Brian Poulsen
Kasserer: Torben Pedersen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ulrik Bro-Jørgensen, Mogens Jakobsen
Revisor: Jan Bärenholdt
Revisor suppleant: Allan Jensen

12. Tillidserhverv
Bibliotekar: Brian Poulsen
Underviser: Ulrik Jørgensen
Styrkefastsættelse: Torben Pedersen

Det blev aftalt, at der ved styrkespil benyttes komi 6,5.

 


Kontingent

Klubbens medlemmer bedes betale årets kontingent inden udgangen af marts. Pengene kan indbetales på girokonto: 211-8068 (reg. nr.: 1199). Alternativt kan man betale kontant i klubben. 
Kontingentsatser:

Ordinært medlem, pr. år 600,-
Junior, pr. år 300,-
Nyt medlem 1. år 200,-
Passivt medlem, pr. år 150,-

Vedtægter

Opdateret 2012-01-26 af  Torben Pedersen