Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 22. februar 2010

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Nordisk mesterskab
 7. Turneringer / styrkefastsættelse
 8. Undervisning / pr / nye medlemmer
 9. Spillested og tid
10. Kontingent / budget 2010
11. Valg (formand, kasserer, yderligere bestyrelses medlemmer, revisor og revisor suppleant)
12. Tillidshverv (bibliotekar, undervisning og styrkefastsættelse)
13. DGF.
14. Evt.

Ad 1: G/F valgte Jannik Rasmussen

Ad 2: G/F valgte Rasmus Borgsmidt

Ad 3: Godkendt uden bemærkninger

Ad 4: Ingen bemærkninger

Ad 5: Godkendt uden bemærkninger

Ad 6: Punktet udgik

Ad 7: En klubturnering starter 1. april 2010 med Rasmus Bisschop-Larsen som turneringsleder
Rasmus Bisschop-Larsen undersøger mulighed for annoncering i udlandet af turneringer, som klubben organiserer
Copenhagen Open afholdes i september/oktober, afhængig af hvordan andre turneringer placeres
Der rejstes forslag om en endagsturnering en søndag i løbet af 2010

Ad 8: Rasmus Borgsmidt står for udarbejdelsen af en tidssvarende folder med information om go og kontaktinformation til klubben m.v.

Ad 9: Ingen ændringer

Ad 10: Uændret kontingent i 2010
Regel om billigere første år afskaffes

Ad 11: - Formand
        G/F genvalgte Uffe Rasmussen
- Kasserer
        G/F genvalgte Torben Pedersen
- Yderligere 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer
        G/F genvalgte Rasmus Bisschop-Larsen
        G/F valgte Rasmus Borgsmidt
- Revisor
        G/F genvalgte Jan Bärenholdt
- Revisorsuppleant
        G/F genvalgte Jannik Rasmussen

Ad 12: - Bibliotekar
        G/F genvalgte Rasmus Bisschop-Larsen
- Undervisning
        G/F genvalgte Uffe Rasmussen
- Styrkefastsættelse
        Styrkefastsættelse håndteres af Torben Pedersen

Ad 13: Ingen beslutninger iht. dette punkt

Ad 14: Klubben arbejder på et arrangement, formentlig i pinsen, med undervisning af Hwang In-seong 7d


Kontingent

Kontingentet er kr. 500,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2010 inden 22. marts. Pengene kan indbetales på girokonto: 2118068 (reg. nr.: 1551). 

Passivt kontingent: kr. 100,- pr. år.
Under 18 år: kr. 200,- pr. år.

Vedtægter

Opdateret 2012-01-26 af  Torben Pedersen