Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 21. februar 2011

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Turneringer
 7. Undervisning / pr / nye medlemmer
 8. Spillested og -tid
 9. Kontingent / budget 2011
10. Valg (formand, kasserer, yderligere bestyrelses medlemmer, revisor og revisor suppleant)
11. Tillidshverv (bibliotekar, undervisning og styrkefastsættelse)
12. DGF.
13. Evt.

1. G/F valgte som dirigent Uffe Rasmussen

2. G/F valgte som referent Rasmus Borgsmidt

3. G/F godkendte den udsendte dagsorden uden bemærkninger

4. Uffe Rasmussen aflagde formandens beretning for 2010
- ringe fremmøde, særligt i slutningen af 2010
- turneringer: faldende deltagelse, dog var Julelyn 2010 velbesøgt
- klubben var ikke repræsenteret ved J Pop Con i november
- undervisning tager i den næste tid udgangspunkt i spillede landskampe

5. G/F godkendte regnskabet uden bemærkninger

6. I 2011 afholdes følgende turneringer: Copenhagen Open, DM (4. gang
i træk i København), Ambassador's Cup, Julelyn. Klubturneringen anses
for at være i dvale, så længe landskampprogrammet løber

7. Forslag:
- en lynturnering mandag aften
- andre events væk fra klubben: i weekender eller ugedage
- mødes uformelt og spille på en café el.lign.
- en turnering i det offentlige rum - reserveret område på Rådhuspladsen?
- event i forbindelse med at "kirsebærtræerne blomstrer"
- hurtigere turneringer, som ikke lægger beslag på flere dage i træk
- nye foldere/nyt materiale (Uffe kontakter Jamie)
- 5. marts kulturarrangement
- tirsdag aften på DIKU (det er i forvejen spilaften)
- kommentering af "live" spil, hvor en dygtig spiller kommenterer og
analyserer et spil mens det spilles (lidt a la Go på koreansk TV)

8. Klubben fortsætter umiddelbart i samme lokaler på samme tidspunkt.
 Kontakt Uffe, hvis I kender til alternative lokaler - f.eks. tættere
på centrum. Den nuværende pris er 900 kr/måned for en aften om ugen

9. G/F godkendte budget for 2011 uden bemærkninger
Kontingentet fastsættes igen til 500 kr/år - hvis vi ikke finder lidt
flere medlemmer i løbet af året, kommer klubben ud med et mindre
underskud. Dette underskud er dog ikke større, end at klubben har
penge til at betale det. Herudover har DGF tilkendegivet, at de vil
se positivt på en ansøgning om tilskud til drift, såfremt dette viser
sig nødvendigt

10. Valg:
- G/F genvalgte som formand Uffe Rasmussen
- G/F genvalgte som kasserer Torben Pedersen
- G/F genvalgte som øvrige bestyrelsesmedlemmer Rasmus Bisschop-Larsen
og Rasmus Borgsmidt
- G/F genvalgte som revisor Jan Bärenholdt
- G/F genvalgte som revisorsuppleant Jannik Rasmussen

11. Tillidshverv:
- Rasmus Bisschop-Larsen er igen bibliotekar
- Uffe Rasmussen forestår igen undervisningen
- Torben Pedersen forestår igen styrkefastsættelsen

12. Frank Hansen er taget til Japan, så DGF vil sandsynligvis snart
udpege en ny formand

13. Ingen yderligere punkter

Vedtægter

Opdateret 2012-01-26 af  Torben Pedersen