Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 23. januar 2012

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Turneringer
 7. Undervisning / pr / nye medlemmer
 8. Spillested og -tid
 9. Kontingent / budget 2012
10. Valg (formand, kasserer, yderligere bestyrelses medlemmer, revisor og revisor suppleant)
11. Tillidshverv (bibliotekar, undervisning og styrkefastsættelse)
12. DGF.
13. Evt.

Ad. 1:	Per Marquardsen valgtes som dirigent

Ad. 2:	Rasmus Bisschop-Larsen valgtes som referent

Ad. 3:	Dagsordenen blev godkendt uden indvendinger

Ad. 4:	Formanden berettede at klubben har afholdt de samme turneringer som tidligere, men med faldende 
	deltagerantal. Dog var Copenhagen Open 2011 velbesøgt. Medlemmerne i klubben er den samme kerne med 
	lidt udskiftninger så medlemstallet ligger på 16-18. Aktiviteterne for medlemmer har også været de 
	samme med spilleaftner og undervisning. Undervisningen har ofte centreret sig om partier fra det 
	danske landsholds kampe. Udenklubs har der været arrangementer på den franske skole, til J-pop-con 
	og i et Japanfestival i en lokal karateklub. Der er også gang i undervisning for skoler i Hvidovre.
	Samlet mangler der dog et stabilt fremmøde i klubben.

Ad. 5:	Regnskabet blev godkendt uden indvendinger

Ad. 6:	Det kommende år afholder KGoK Ambassador’s Cup 25-26. februar og Danmarksmesterskabet i 
	St. Bededagsferien. Det blev besluttet at erstatte Copenhagen Open med en række endags grand prix-
	turneringer i efteråret. Der blev også opfordret til at tænke på Nordisk Mesterskab 2013, som nok 
	skal afholdes af klubben.

Ad. 7:	Undervisningen forsætter d. 1. mandag i måneden men fremover med skiftende undervisere. 
	Rasmus og Uffe kigger på udarbejdelse af PR-materiale, så som folder og stander. Der planlægges 
	arrangementer til Sakura (kirsebærblomsterfestival) på Langelinie 28-29. april. Jens koordinerer 
	indsatsen, samt kigger på evt. pr. eller klub på Islands Brygge. For at tilgodese nytilkommende 
	børn i klubben kigges der på at åbne tidligere en gang om måneden. Per står for det.

Ad. 8:	Det blev valgt at bibeholde spillested og tid (mandag kl. 19 - sent).

Ad. 9:	Under tilkendegivelse fra DGF om støtte til lokaleleje, godkendtes budgettet for 2012 med 
	fastholdelse af kontingentet på 500,- kr. for ordinære medlemmer, 50,- kr. for børn u. 15 og 
	250,- kr. for 15-18-årrige.

Ad.10:	Rasmus Bisschop-Larsen blev valgt til formand da Uffe ikke valgte at genopstille.
	Torben Pedersen blev genvalgt til kasser
	Uffe Rasmussen blev valgt som eneste øvrige bestyrelsesmedlem
	Jan Bärenholdt blev genvalgt som revisor
	Jannik Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant

Ad. 11:	Rasmus Bisschop-Larsen blev genvalgt til bibliotekar
	Uffe Rasmussen blev valg som koordinator af undervisningen
	Torben Pedersen blev genvalgt som ansvarlig for styrkefastsættelse

Ad. 12:	I 2011 blev klubben støttet fra DGF med 3000,- kr. til øgede udgifter til lokaler.

Ad. 13:	Det blev oplyst at Nordisk Mesterskab i 2012 afholdes i Västerås 6-8. april.

Kontingent

Kontingentet er kr. 500,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2012 inden 23. februar. Pengene kan indbetales på girokonto: 2118068 (reg. nr.: 1551). 

Ordinært kontingent: kr. 500,- pr. år.
Under 18 år: kr. 250,- pr. år.
Under 15 år: kr. 50,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 75,- pr. år.

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2012-01-26 af  Torben Pedersen