Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2013


Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 19. januar 2013

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Turneringer
 7. Undervisning / pr / nye medlemmer
 8. Spillested og -tid
 9. Kontingent / budget 2013
10. Valg (formand, kasserer, yderligere bestyrelses medlemmer, revisor og revisor suppleant)
11. Tillidshverv (bibliotekar, undervisning og styrkefastsættelse)
12. DGF.
13. Evt.

Ad. 1: Jannik Rasmussen valgtes som dirigent.

Ad. 2: Jannik Gram valgtes som referent.

Ad. 3: Dagsordenen blev godkendt uden indvendinger.

Ad. 4: Formanden var ikke til stede, men aflagde følgende beretning på skrift:

"2012 har budt på svingende succes for KGoK, da formanden valgte at emigrere til Jylland få 
måneder efter udnævnelsen. Turneringsaktiviteten har dog været god med både Danmarksmesterskab
og Ambassador's Cup. Sidstnævnte havde 13 deltagere. Det er lavere end normalt og skulle gerne
stige igen. For at vinde turneringen skulle ens navn tilsyneladende starte med J. I hvert fald
var der 3 af den slags, Jan, Jannik og Jakob, der blev henholdsvis 1, 2 og 3. 

Danmarksmesterskabet havde noget ringere fremmøde (9) da flere stærke spillere blev væk og 
mange kyu-spillere åbenbart mener det er en turnering forbeholdt dan-spillere. Danmarksmester 
blev Per Marquardsen. I efteråret var det meningen at Copenhagen Open skulle afløses af en 
række endagsturneringer. Det lykkedes dog ikke at få det planlagt ordentligt og det måtte 
opgives. Det bør dog prøves igen i 2013. Odense Goklub har i hvert fald held med noget 
lignende. Slutteligt blev året rundet af med julelyn. Formanden var dog ikke selv tilstede så 
andre må berette herom. 

Klubben har afholdt undervisning i foråret på en skole i Hvidovre. Det var en succes med mange 
børn i afslappede omgivelser og flere der viste interesse for spillet. I efteråret blev der 
fulgt op på op på aktiviteterne. Denne gang på Hvidovre bibliotek. 

Fremmødet i klubben har været præet af, at en del "stamgæster" har været fraværende. Det lader
dog til at der er kommet nogle nye i efteråret. Samtidigt er der også kommet enkelte nye 
"stamgæster" til. Medlemsudviklingen er dog ikke positiv. Der er stadig lidt at arbejde med og 
det hjælper ikke at formanden opholder sig i Jylland.

Forhåbentligt bliver det bedre fremover."

Det blev tilføjet, at årets Julelyn var en succes med godt fremmøde. Kasper Hornbæk vandt.

Ad. 5: Regnskabet blev præsenteret og klubben har brug for 5-10 flere medlemmer for at undgå 
underskud. Ændring af spillested kom på tale. Det reviderede regnskab viste et beskedent underskud 
på 218,- takket være stort salg til Hvidovre kommune og tilskud fra DGF. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 6: Ambassador's Cup afholdes 23.-24. februar, og Danmarksmesterskabet afholdes igen i St. 
Bededagsferien. Nordisk mesterskab afholdes formentlig i Odense -- Per Marquardsen undersøger
sagen. Det blev foreslået at erstatte Copenhagen Open med endags grand prix-turneringer i
efteråret, men beslutningen udsættes og afventer fremmødet til DM.

Ad. 7: Uffe Rasmussen er ikke længere undervisningsansvarlig. Klubbens dan-spillere påtager 
sig i fællesskab at undervise d. 1. mandag i måneden, hvor kyu-spillere opfordres til at 
medbringe noterede spil og spørgsmål. Efterårets arrangement på Hvidovre bibliotek gentages
formentlig i 2013. Jannik Gram har stiftet en uformel Go-klub på Københavns Universitet.

Ad. 8: Det blev valgt at bibeholde spillested og -tid, men den nye bestyrelse har til opgave 
at undersøge mulighederne for billigere lokaler.

Ad. 9: Der var ikke stemning for at hæve kontingentet, så det fastholdes på 500 kr. i 2013. 
Butikkens priser fastholdes også. Budgettet for 2013 er i underskud, men der satses som løsning 
på en stigning af medlemsantallet.

Ad. 10: Jannik Gram blev valgt som formand, da Rasmus Bisschop-Larsen er flyttet til Jylland.
    Torben Pedersen blev genvalgt som kasserer.
    Jannik Rasmussen og Mathis Elmgaard Isaksen blev valgt som øvrige bestyrelsesmedlemmer.
    Jan Bärenholdt blev genvalgt som revisor.
    Per Marquardsen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad. 11: Der blev ikke valgt en bibliotekar. Klubbens dan-spillere koordinerer undervisningen i 
fællesskab. Torben Pedersen blev genvalgt som ansvarlig for styrkefastsættelse.

Ad. 12: Ingen bemærkninger.

Ad. 13: Det blev noteret, at Torben Pedersen, Jannik Rasmussen og Jannik Gram har nøgler til
klubbens lokaler.

Kontingent

Kontingentet er kr. 500,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2013 inden 1. marts. Pengene kan indbetales på girokonto: (1551-0002118068). 

Ordinært kontingent: kr. 500,- pr. år.
Under 18 år: kr. 250,- pr. år.
Under 15 år: kr. 50,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 75,- pr. år.

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2013-01-24 af  Torben Pedersen