Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2014


Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 17. februar 2014

1. Valg af dirigent
Jannik Gram

2. Valg af referent
Jannik Rasmussen

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Formandens beretning
En beskeden stigning i antallet af medlemmer pga. en del nye. Ambassador's Cup 2014 viste en stor stigning i antal 
deltagere. Måske skaber det grundlag for at holde Copenhagen Open igen.

2 spillere fra klubben har været i Asien i 2014, Per M. til VM i Japan og Jannik R. til Prime Ministers Cup i Sydkorea.

København Go klub har deltaget i 3 PR arrangementer i 2014: J-Popcon (Mathis og Jannik G.), Ungdommens Naturvidenskabelige 
forening (Jannikx2) og Hvidovre bibliotek for folkeskoler fra Hvidovre kommune (Uffe R., Mathis og Jannik G.).

5. Regnskab
Underskud 1278 kroner, tilskud på 3000 kroner fra DGF. Flere medlemmer i 2014 kan forbedre økonomien, men kontingentet 
skal stige, hvis vi ikke skal have et nyt tilskud i 2014. Ingen anmærkninger fra revisor – regnskab godkendt.

6. Turneringer
Københavns go klub holder DM i Bededagsferien.
Det blev foreslået at  holde en endagsturnering med 4 runder i efteråret i stedet for Copenhagen Open og evt. Også 
en endagsturnering i foråret. Det bliver overvejet at holde turneringer på Københavns universitet, der er indvendinger 
mod at holde DM et meget åbent sted som f.eks. vandrehallen, men måske en endagsturnering.
Det bliver drøftet om der er opbakning til en klubturnering på klubbens normale spilleaftener, men intet bliver endeligt 
vedtaget.

7. Undervisning/ PR/Nye medlemmer
Spil fra kyuspillere søges til undervisning. Der bliver givet håndslag på at være mere opmærksomme på, hvornår det er den 
første mandag i måneden.

Vi er igen inviteret til J-Popcon, det foregår d. 29-30/3, man opfordres til at melde sig til at deltage.
Ligeledes regner vi med at gentage arrangementet på Hvidovre bibliotek i efteråret.

8. Spillested og –tid
Uændret.
Det bliver overvejet om det er muligt at hente tilskud eller sponsorater, Aktivitetspulje for unge under 25 bliver nævnt, 
ligeledes bliver private firmaer og kultur tilskud fra de asiatiske ambassader nævnt.

9. Kontingent
En stigning til 800 kr/år bliver foreslået af Torben, det ender dog med en mere begrænset stigning til 600 kr/år.

10. Valg
Formand: Jannik G.
Kasserer: Torben
Bestyrelsesmedlemmer: Matias, Jannik R.
Revisor: Jan B
Revisorsuppleant: Per

11. Evt. 
Intet


Kontingent

Kontingentet er kr. 600,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2014 inden 10. marts. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. 

Ordinært kontingent: kr. 600,- pr. år.
Under 18 år: kr. 250,- pr. år.
Under 15 år: kr. 100,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 100,- pr. år.

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2014-02-21 af  Torben Pedersen