Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

   

Referat af generalforsamling 2018

1.    1. Valg af dirigent

Mathis Isaksen

2.    2. Referent

Mathis Isaksen

3.    3. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden er godkendt

4.    4. Formandens beretning

Det har været endnu et interessant år for Go, med AlphaGo vs Ke Jie.

Der har været interesserede i klubben i løbet af året, og vi har bl.a. haft et juniormedlem, men de fleste er faldet fra. Fremmødet har været udmærket til klubaftenener og turneringer. Mathis har stået for fast undervisning med succes.

Vi har holdt NM i Rødovre, hvor Jannik Rasmussen vandt efter omkamp med sin bror Uffe Rasmussen. Danmark tog top3.

Vi har holdt DM hvor Søren Ohlenbusch vandt.

Vi har holdt Copenhagen Open, for andet år i træk, hvor Uffe Rasmussen vandt.

Vi har haft en delegering i London, med fremragende resultat (6-1,5-2,4-3)

Vi har holdt Ambassadors Cup, hvor Per Marquardsen vandt. Ambassadors cup er den mest succesfulde/populære turnering, hvor vi også har formået at tiltrække spillere fra f.eks. Tyskland.

Der er ikke sket så meget ift. PR – Lars Kristiansen har lavet lidt, men der kommer til at ske mere i 2018.

5.    5. Regnskab 2017

Et lille overskud pga. NM og tilskud fra DGF (som er mindre end det plejer). Mindre fremgang på kontingent. Det går bedre, men vi er stadig afhængige af DGF. Det forventes at vi har brug for tilskud igen i 2018. Regnskabet er godkendt af revisoren (Jan Bärenholdt). Regnskabet godkendes af forsamlingen

6.    6. Turneringer

DM holdes af Aarhus Go Klub. Vi gentager at holde Copenhagen Open – 1 dag – efteråret. Og vi regner med at holde Ambassadors Cup i starten af 2019. Vi overvejer evt. at holde 2 efterårsturneringer, f.eks. en turnering med fuld handicap. Men tidspunktet skal overvejes hvis der er 2 turneringer.

7.    7. Undervisning / PR / Nye medlemmer

Vi deltager i CPH:DOX hvor de viser AlphaGo dokumentaren. Hvis vi laver flyers, så kan vi overveje at give dem til ’Games’, Bastard Cafe butikken m.fl. – Vi kan sørge for at de har et ordentligt sæt spil på cafeen. Vi kan også overveje en ’Master Aften’ med Bastard Cafe.

Vi kan invitere Japan/Korea/Kinas ambassader til Ambassadors cup.

Vores logo udenfor klubben er blevet ødelagt og mangler. Et ’papskilt’ til vinduet kunne være et alternativ.

Mathis fortsætter første mandag i måneden undervisning.

Vi har forsøgt ’mentor-ordningen’ fra sidste år, hvor Mathis har hjulpet Uffe, men udover dette har der ikke været efterspørgsel på det. Vi ser tiden an, ift. hvem der kommer, men vi tænker, at det stadig er en god idé.

8.    8. Spillested og –tid

Uændret

9.    9. Budgettet forventes at være som sidste år. Vi fastholder kontingentet på 700 kr. for voksne. Vi sætter et under 18 kontingent på 300 kr. besluttet ved afstemning. Passivt kontingent for voksne sættes til 200 kr. Kasserer/Bestyrelsen kan tilbyde reduceret kontingent til medlemmer som melder sig ind midt i året, f.eks. september.

10.10. Valg:

Formand: Jannik Gram, genvælges

Kasserer: Torben Pedersen, genvælges

Bestyrelsesmedlem: Mathis Isaksen, genvælges

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Kragh Mathiesen, genvælges

Revisor: Jan Bärenholdt

Revisorsuppleant: Jannik Rasmussen

11.11. Evt. Intet

Generalforsamlingen afsluttes, tak for god ro og orden.


Kontingent

Kontingentet er kr. 700,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2018 inden 1. marts. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. 

Ordinært kontingent: kr. 700,- pr. år.
Under 18 år: kr. 300,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 200,- pr. år.

Generalforsamlingen blev afholdt 12. februar 2018.

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2020-02-23 af  Torben Pedersen