Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 11. februar 2019

1.    Valg af dirigent

Mikkel valgt som dirigent

2.    Valg af referent

Mathis referent

3.    Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendes.

4.    Formandens beretning

Med hensyn til turneringsaktivitet har det været et godt år: 

* DM var i Aarhus; 20 deltagere, Søren Ohlenbusch vandt.

* Torben fik en fin 30.-plads til WAGC (Japan), med 4/8 sejre.

* Delegation til EM (Pisa) for første gang i nogle år; 10(?) danskere, generelt fine resultater.

* Jeg var til KPMC (Korea), gik som forvent -- ikke prangende -- men var en fin oplevelse.

* Copenhagen Open i September; 12 deltagere (samme som året før, rimeligt), Uffe Rasmussen vandt.

* Årets delegation i London klarede sig som sædvanlig glimrende (importen fortsætter); 5 danskere afsted, Mathis spillede blandt andet mod Chi Min på førstebrættet og kom på 6.-pladsen, jeg blev 1 dan, danskerne dominerede rengo.

* Netop afholdt Ambassador's Cup; fint fremmøde med 17 deltagere (19 sidste år), Mikkel vandt.

* I sidste års europæiske holdmesterskab klarede vi med nød og næppe at blive i B-gruppen. Efter sidste uges nederlag mod Norge, ser det virkelig hårdt ud denne gang. Næste runde er Sverige..

Året begyndte også stærkt på PR-fronten:

* I forbindelse med CPH:DOX og visning af AlphaGo var vi med i to arrangementer: Filmbyen (i Hvidovre) og Absalon (Kirke). Vi sørgede for, folk kunne prøve spillet efter filmen, og i Absalon interviewede jeg Fan Hui foran publikum. Umiddelbart ret succesfuldt.

* I kølvandet ville Absalon gerne arrangere nogle events, men det gik lidt i sig selv igen. Genoplives måske i år, virkede som en god mulighed for os.

* Lars har undervist på skoler et par gange, pønser stadig på turneringer.


Ellers har det været et stille år for klubben:

* Normalt fremmøde, stadig en fast lille kerne og sporadisk besøg fra øvrige og nye. Ingen større fremdrift (på trods af stadig interesse fra nye).

* Undervisning kører stadig under Mathis den første mandag i måneden, men det er vist svært at planlægge -- de svageste på en given aften er enten 1k, 6k eller nybegyndere. Efterhånden er der ikke så mange lavere kyu-spillere.

5.    Regnskab 2018

Regnskab ser ud som de fleste mange år med et lille underskud. Vi klarer det med støtte fra DGF. Regnskabet godkendes

6.    Turneringer.

Vi holder Copenhagen Open igen. Det besluttes at holde en Handicapturnering i November, på 1 dag og 4 runder

Vi satser på Ambassadors Cup igen. Vi bør prøve at kontakte Japansk/Kinesisk/Koreansk ambassade ift. støtte/sponsorat.

7.    Undervisning/PR/Nye medlemmer

Mathis fortsætter med undervisning – tilpasser efter behovet. Vi hænger nogle Go-opslag op på universitetet. Absalon er stadig en potentiel mulighed. Bastard Cafe er en mulighed. Sakura Festival er en mulighed. Valby Kulturdage er en mulighed.

Bestyrelsen får lavet en ’indmeldelsesblanket’ til nye medlemmer.

8.    Spillested- og tid

Uændret

9.    Budget

Vi satser på et tilsvarende budget/regnskab.

10.  Valg

Formand: Jannik Gram

Kasserer: Torben Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer:

Mikkel Kragh Mathiesen, Mathis Isaksen og Uffe Jensen

Revisor: Jan Bärenholdt

Suppleant: Jannik Rasmussen

11.  Evt.

Det besluttes at vi prøver at blive registreret som en folkeoplysende forening i Københavns Kommune.

Vi kopierer PR-opslaget til ophæng i vinduet udenfor

 


Kontingent

Kontingentet er kr. 700,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2019 inden 11. marts. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. 

Ordinært kontingent: kr. 700,- pr. år.
Under 18 år: kr. 300,- pr. år.
Under 15 år: kr. 200,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 200,- pr. år.

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2020-02-23 af  Torben Pedersen