Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 24. februar 2020

1 Valg af dirigent – Mikkel

2 Valg af referent - Mathis

3 Godkendelse af dagsorden - Godkendt

4 Formandens beretning

 Vi har afholdt de sædvanlige turneringer siden sidst:

* Efter en masse usikkerhed endte vi med at afholde DM her; 17 deltagere, Søren Ohlenbusch vandt (med 6/6 sejre for andet år i træk -- Mathis fik en andenplads begge år, så han må lige stramme sig an).

* Lars' DM for unge blev afholdt her i juni; 4 deltagere, David Kristensen vandt.

* Søren blev nummer 41/60 til WAGC (Japan); Mathis blev nummer 34/62 til KPMC (Korea).

* Copenhagen Open i september; blot 7 deltagere, Mathis vandt.

* Mindre delegation til LOGC (London), hvor Mikkel klarede sig glimrende og blev 1 dan.

* Netop afholdt Ambassador's Cup; stor succes med 26 deltagere (flest siden 1999, mange fra udlandet), David Sprehn vandt. Det giver håb efter et lidt sølle år, hvad angår deltagere til vores turneringer.

* Sidste år rykkede vi ned i C-gruppen i ETC, og vi har skam fået rigelig modstand der. I morgen spiller vi mod vores nye venner fra Slovakiet.

På PR-fronten er der ikke sket meget:

* Foruden det første ungdoms-DM i juni har Lars afholdt 4 andre turneringer/events -- maj, november, december og januar. Vi har generelt støttet op om det og hjulpet til.

* Vi satser på mere næste år, blandt andet tager vi til J-Popcon for første gang i en håndfuld år.

Derudover er status den samme som de sidste par år:

* Stabilt fremmøde blandt en lidt for lille kerne samt sporadisk besøg fra øvrige og nye. Vi må erkende at have mistet nogle faste medlemmer i løbet af de sidste par år, men de er så småt blevet erstattet af andre. Altså ingen videre fremdrift.

* Undervisning kører stadig under Mathis den første mandag i måneden, og det er gået godt i år på trods af færre kyu-spillere.

5 Regnskab 2019

  Godkendt regnskab.

6 Turneringer

 Ringsted holder DM.

Der diskuteres formater til Copenhagen Open. Skal vi forsøge med handicap turnering?

Skal der være +9 sten handikap? Hvordan fungerer det ift. indberetning af rating?

Der er stemning for Copenhagen open som 2 dages handikap (5 /6 runder)

 Vi skal også se frem ift. NM i 2021.

 7 Undervisning/PR/Nye medlemmer

Mathis fortsætter undervisning – Det diskuteres om der skal laves flere faste aktiviteter.

PR: Vi skal til J-popcon i maj

      7. marts kl. 16 er der et event i Nordsjællands Skakklub som vi prøver at deltage i.

Vi har snakket om at tage ind og spille en dag på universitetet som reklame. Vi skal finde en dag.

Vi kan prøve at deltage i Sakura Festival og spille der.

Vi kan gøre klubben mere attraktiv med noget billede/kalligrafi så det ligner at Go er en del af lokalerne. Vi mangler også et skilt udenfor.

8 Spillested og -tid

Der tales om alternative lokaler. Københavns Kommune kan give noget hvis vi bliver folkeoplysende forening.

Der er stadig en del fordele ved at være hvor vi er ift at det er kendt og kan bruges til turneringer. Og vi har plads til materiale osv.

VI fortsætter uændret indtil videre da der ikke er noget konkret.

9 Kontingent / Budget 2020

800 kr. Voksne

U. 18 / Studerende : 400 kr.

Passivt 200 kr.

Børn(u/15) 150 kr.

Vi håber at få flere medlemmer så vi ikke skal søge tilskud fra DGF

 10 Valg:

Formand: Jannik Gram

Kasserer: Torben Pedersen:

Bestyrelsesmedlemmer:

Mathis Isaksen

Mikkel Kragh Mathiesen

David Sprehn

Revisor

Jan Bärenholdt

Revisorsuppleant

Jannik Rasmussen

11 Evt.

Det diskuteres om det er ok at skatbrætterne står fremme. Der er delte meninger om emnet, flertallet har ikke ønske om det. Vi skal i hvert fald vide hvor de skal stå hvis vi har brug for pladsen.

Vi skal spørge om vi kan sætte et Go billede op.

Der bliver spurgt om vi skal støtte skakklubben hvis der evt. er en arbejdsweekend – og spørge ind til det.

 


Kontingent

Kontingentet er kr. 800,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2020 inden 16. marts. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. Alternativt MobilePay: 21222029.

Ordinært kontingent: kr. 800,- pr. år.
Under 18 år eller studerende: kr. 400,- pr. år.
Under 15 år: kr. 150,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 200,- pr. år.

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2020-02-25 af  Torben Pedersen