Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 12. juli 2021

 

Dirigent: Mikkel Kragh Mathiesen

Referent: Mathis Elmgaard Isaksen

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Formandens beretning:
Så gik der halvandet år siden sidst, en periode stærkt præget af Corona:

* Vi holdt lukket i foråret, spillede dog lidt online som erstatning (Online Go Klub på Discord).

* Ved udgangen af maj mistede vi så lokalerne hos K41, da skakklubben selv opsagde deres kontrakt.

* Vi havde et enkelt fysisk møde hos David den 1. juli.

* Samtidig ledte vi efter nye lokaler, og den 6. juli var jeg til møde med Absalon om at spille der.

* Resten af sommeren og efteråret spillede vi fast i Absalon; meget anderledes forhold end Mellemtoftevej, men med nye fordele og ingen husleje. Der var rimelig interesse fra nye spillere.

* I november blev det svært igen med restriktionerne, og vi var nærmest lukket ned indtil juni 2021.

* Nu er vi omsider i gang igen med ugentlige møder Absalon; der er håb forude.


Det blev selvsagt ikke til mange turneringer:

* Som en slags erstatning for DM blev der afholdt online Hjemmeturnering i bededagsferien; 8 deltagere, Mathis vandt.

* WAGC (Vladivostok) blev udsat til 2021, mens KPMC blev afholdt online; vi "sendte" Mathis.

* Copenhagen Open opgivet grundet Corona og dårlige lokaleforhold.

* DM afholdt i Ringsted i oktober; 19 deltagere, Mathis blev omsider danmarksmester.

* Ambassador's Cup udsat til senere på året.

* ETC gik overraskende godt med oprykningskamp mod Kroatien, som vi desværre/heldigvis tabte.


Ingen særlige tiltag:

* Diverse PR-tiltag blev aflyst eller udsat flere gange, eksempelvis J-Popcon og Lars' børnearrangementer.

* Klubben har været i dvale de sidste mange måneder; forhåbentlig kan vi komme i gang igen nu.


Regnskab: Vi har betalt for 5 måneder i Valby i 2020. Vi var 11 medlemmer. Vi har nedskrevet lageret. Resultat er et lille overskud som involverer færre huslejeudgifter og nedskrivning af lager.. Vi har ikke modtaget støtte fra DGF modsat tidligere år. Godkendt og underskrevet af revisor

Turneringer: Ambassadors Cup er den eneste potentielle i år. Udfordring er lokaler, men det er realistisk ift Corona. Det er svært at få lokale i Absalon en hel weekend. Vi kan prøve at blive folkeoplysende forening hurtigt. Ellers skal vi ringe rundt og forsøge andre muligheder. Vi skal ikke for tæt på DM i Oktober. Bestyrelsen undersøger mulighederne. Vi vil derefter gerne tilbage på sporet hvor turneringen afholdes i Februar

Undervisning/PR/Nye medlemmer: vi vil gerne fortsætte med undervisning en gang om måneden. PR: vi kunne godt bruge en folder til at have liggende i Absalon - bestyrelsens opgave. Vi skal også ‘larme’ på Facebook og Discord. Vi ved ikke endnu om der er arrangementer vi kan deltage i men der kommer nok ting som J-popcon. Begynderaften er et eksperiment vi kan prøve.

Spillested og tid: Folkehuset Absalon, mandag kl 1930 - Vi følger den fælles spilaften i Absalon

Kontingent: 300 kr årligt for voksne. 150 kr for u18/passive medlemmer. 100 kr for u15

Valg: formand: Jannik Gram : kasserer : Torben Pedersen. Bestyrelsesmedlemmer: Mathis Elmgaard Isaksen, Mikkel Kragh Mathiesen, David Sprehn . Revisor: Jan Bärenholdt. Revisorsuppleant: Jannik Rasmussen

Evt: Intet til punktet.

 


Kontingent

Ordinært kontingent: kr. 300,- pr. år.
Under 18 år kr. 150,- pr. år.
Under 15 år: kr. 100,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 150,- pr. år.

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2021 snarest. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. Alternativt MobilePay: 7912KP .

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2021-07-17 af  Torben Pedersen