Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 28. marts 2022

 

1. Valg af dirigent: Mikkel Kragh Mathiesen

2. Valg af referent: Mathis Elmgaard Isaksen

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt af forsamlingen

4. Formandens beretning:
2021 var som bekendt andet år med Corona og restriktioner:
* Vi måtte vente til sommeren med at kunne spille regelmæssigt i Absalon igen.
* Ingen repræsentant ved WAGC (Vladivostok/online), men KPMC blev igen afholdt online. Vi "sendte" Mikkel; han fik ikke lov til at spille mange spil i hovedturneringen, men til gengæld kom han i finalen i pargo sammen med Island.
* Vi opgav at afholde Ambassador's Cup i efteråret, blandt andet på grund af lokaleudfordringer.
* DM afholdt i Aarhus i oktober; 25 deltagere, Mathis fik desværre kun en andenplads (Søren vandt).
* Mathis har medvirket og repræsenteret Go i DR's tv-program "Versus" (sendt februar 2022).
* Året endte med endnu en nedlukning.

2022 ser dog lovende ud for klubben:
* Efter vinterens restriktioner lykkedes det os at afholde Ambassador's Cup i Seidokan med 29 deltagere (koreaneren Kim Do-hyup kom forbi og vandt ubesejret). Ambassador's Cup, sidst afholdt i februar 2020, markerer således forhåbentlig en nydelig ramme om pandemiens tid.
* Fremmødet i klubben har været godt.
* Og så har vi minsandten 50 års jubilæum i år!

5. Regnskab 2021: Godkendt af revisor og forsamlingen

6. Turneringer:
Københavns Go Klub deltager i NM i Sønderborg med minimum 3 deltagere
Københavns Go Klub afholder DM 2022 i Store bededags ferien.
Foråret er dermed godt dækket ind.
I efteråret er der potentiale for at afholde en Copenhagen Open - evt. som jubilæumsturnering
Vi påtænker at afholde turneringen i efteråret. Evt. som 5-runders turnering over en weekend.

7. Undervisning / PR / Nye medlemmer
Et muligt event ift. PR er at samarbejde med Seidokan og afholde et event for deres medlemmer.
Der har været mange 'nye' potentielle medlemmer i de sidste par år, men der har været stor usikkerhed pga. Corona.
Dermed er medlem situationen uklar.
Absalon har været god til at tiltrække nye folk, men det er også en mindre formel 'klub-stemning' som måske gør at man ikke fastholder folk i længere tid? Det er uklart.
Undervisning er stadig populært og bør fastholdes.

Idé: Få et banner for klubben når vi spiller i Absalon. Noget der kan stå på bord, eller et fuldt banner som står på gulvet.
Vi kan forsøge at deltage i Sakura Festival, dog er der kort varsel.

8. Spillested og -tid
Da vi er en del af Absalon pt. kan vi ikke ændre ugedagen, medmindre vi vil helt ud af 'spilaftenen'.
Nogle gange har det været svært at finde plads 19.30
Det kunne tænkes om man skulle være i andre, mere stille lokaler på sigt.
Absalon har dog rigtig mange fordele ift. synlighed og pris, og vi har endnu ikke haft en længere periode hvor vi har været i Absalon uden nedlukninger
Vi fastholder derfor Absalon i nuværende opsætning.

9. Kontingent / budget 2022
Der i princippet råd til at sænke kontingentet når man ser på at der har været et mindre overskud på regnskabet.
Det bemærkes at der også er værdi i at spare penge op til andre udgifter / evt. vedligeholdelse af materialer.
På sigt kan man overveje at købe digitale ure til Københavns Go Klub, f.eks. - og nogle af vores materialer er ved at være slidt.
Kontingentet fortsætter uændret
300 kr. for voksne
150 kr. for U18 el. passive medlemmer
100 kr. For U15 medlemmer
Budgetmæssigt forventes et overskud også til næste år.

10. Valg
-Formand: Jannik Gram
-Kasserer: Torben Pedersen
-Øvrig bestyrelse: Mathis Elmgaard Isaksen, Mikkel Kragh Mathiesen, David Sprehn
-Revisor: Jan Bärenholdt
-Revisorsuppleant: Mikkel Kragh Mathiesen

11. Evt
Forslag om at der indsamles adresse og fødselsdato ved indmeldelse eller fornyelse af medlemskab (med henblik på at Københavns Go Klub bliver folkeoplysende forening i Københavns Kommune da det er et krav at vi oplyser dette)
Vi skal huske at opdatere vores behandling af persondata, hvis dette vedtages.
Informationen vedligeholdes på kassererens medlemsliste.
Forslaget vedtages.

- Bestyrelsen skal sørge for at få ansøgt om at blive folkeoplysende forening.
 

 


Kontingent

Ordinært kontingent: kr. 300,- pr. år.
Under 18 år kr. 150,- pr. år.
Under 15 år: kr. 100,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 150,- pr. år.

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2022 snarest. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. Alternativt MobilePay: 7912KP .

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2022-04-06 af  Torben Pedersen