Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 6. marts 2023

 

1. Valg af dirigent – Mikkel Kragh Mathiesen

2. Valg af referent – Mathis Elmgaard Isaksen

3. Godkendelse af dagsorden – Godkendt af forsamlingen

4. Formandens beretning
2022 var året, hvor vi fik genfundet en normaltilstand efter Corona-årene. Vi gjorde ikke noget særligt for at fejre klubbens 50 år, men der blev spillet Go i Absalon hver mandag året igennem, lavet undervisning månedligt og afholdt turneringer. Fremmødet viste sig at være sundt efter en længere pause sidste vinter.
• Vi afholdte Ambassador's Cup i Seidokan med hele 29 deltagere, hvor Do-Hyup Kim vandt ubesejret.
• I April blev NM afholdt i Sønderborg med 17 deltagere, hvor vi naturligvis var en delegation afsted. Selvom Qiuchi Li kom forbi og slog alle -- som for at fortsætte en trend -- blev Mathis omsider Nordisk Mester!
• Vi nåede i sidste øjeblik at skaffe lokaler til DM hos Skakforeningen Øbro, og det blev en succes med 25 deltagere. Qiuchi Li valgte også at vinde den turnering, mens Søren Ohlenbusch blev Danmarksmester -- et år endnu for næsen af Mathis.
• I november var vi en delegation afsted til Gothenburg Open, hvor Mathis fik en andenplads blandt 43 deltagere.
• Endelig bidrog vi til, at landsholdet formåede at blive i C-gruppen i PGETC sidste sæson, og det lader til at lykkes igen i 22/23.
• I år har vi netop afholdt en god Ambassador's Cup 2023 i Skakforeningen Øbro med 18 deltagere, hvor Zijun Chen vandt ubesejret.

5. Regnskab 2022
• Godkendt af revisor. Klubbens økonomi vurderes at være sund, om end lille da der er få udgifter og få indtægter. Klubben har dog en rimelig ’formue’ relativt til udgifterne.
• Godkendt af forsamlingen

6. Turneringer
• Ambassadors Cup skal afholdes næste år som sædvanlig
• DM – Kunne godt ligne at København skal byde ind på dette års DM (2023), da Århus Go Klub ikke har meldt noget ud.
• Copenhagen Open – Turneringen har været afholdt i mindre regelmæssig grad og i forskellige formater de seneste år. Bestyrelsen vurderer om der stemning for afholdelse når vi nærmer os efteråret.

7. Undervisning / PR / Nye medlemmer
• Undervisning: Fortsættes som sædvanlig
• PR – Vi har ikke gjort noget i 2022 (Udover at Mathis var med i Versus i starten af 2022). i. Vi kan hænge noget materiale op på universiteter ii. At vi spiller offentligt og som en del af Absalon er PR i sig selv
• Vi er ikke så gode til at få folk til at melde sig ind. Det kunne give mening at have en indmeldelsesblanket/informationsblanket. Bestyrelsen får som opgave at udarbejde dette.

8. Spillested og -tid
• Vi har før diskuteret om det kunne være bedre at spille i f.eks. en skakklub. Det vil sandsynligvis være en del dyrere for medlemmerne og klubben hvis det kunne lykkes. Indtil videre virker folk tilfredse med Absalon. Derfor fortsætter vi uændret.
• Vi har haft tilfælde hvor vi ikke kunne være i Absalon pga. arrangement. I sådan sammenhæng kunne det give mening at have en e-mail liste hvor vi f.eks. kunne skrive at vi er et andet sted. Det kunne også give mening ift. at have mere struktur på foreningen

9. Kontingent / Budget 2023
• Kasseren bemærker at det nuværende kontingent fungerer ift. budgettet for klubben. Der har været et mindre overskud.
• Det besluttes at kontingent fastholdes på 300 kr. årligt

10. Valg:
- Formand, Jannik Gram genvalgt
- Kasserer, Torben Pedersen genvalgt
- Bestyrelsesmedlem, Mathis Elmgaard Isaksen genvalgt
- Bestyrelsesmedlem, Mikkel Kragh Mathiesen genvalgt
- Bestyrelsesmedlem, David Sprehn genvalgt
- Revisor, Jan Bärenholdt genvalgt
- Revisorsuppleant, Chris Søndergaard Gassner Nielsen

11. Eventuelt
• Pokalen til Ambassador’s Cup ønskes indgraveret og pudset! Klubben bør tage initiativ til at dette sker, men det er teknisk set en DGF turnering så vi forventer at DGF tager udgiften.
 

 


Kontingent

Ordinært kontingent: kr. 300,- pr. år.
Under 18 år kr. 150,- pr. år.
Under 15 år: kr. 100,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 150,- pr. år.

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2023 snarest. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. Alternativt MobilePay: 7912KP .

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2023-03-12 af  Torben Pedersen