Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 26. februar 2024

 

1. Valg af dirigent: Jannik Gram

2. Valg af referent: Mathis Isaksen

3. Godkendelse af dagsorden – Godkendt

4. Formandens beretning:
2023 var et år med stabilt fremmøde i Absalon, som har vist sig at fungere overvejende godt som spillested for klubben. Det er nemt for folk at komme på en uforpligtende måde, og i alt har mange forskellige mennesker spillet med i årets løb. Vi har afholdt både Ambassador's Cup og DM hos Skakforeningen Øbro, og hvis det samarbejde fortsætter, er vi egentlig godt stillet. Deltagerantallet til turneringerne var dog lidt mindre end sidste år, og vi fik ikke genoplivet Copenhagen Open.
* Ambassador's Cup havde 18 deltagere og blev vundet ubesejret af Zijun.
* Mathis var til NM i Oslo, men det blev kun til en fjerdeplads denne gang.
* DM i København havde 15 deltagere; Han Zhang vandt turneringen, men Mathis blev danmarksmester for anden gang.
* Danmark sendte Lars til KPMC (Korea) og Søren til WAGC (Kina), hvor de begge fik hæderlige resultater (3/6 og 4/7).
* Landsholdet placerede midt i C-gruppen i 22/23, og det ser tilsvarende ud med denne sæson.
* Vi har ikke været større delegationer afsted til internationale turneringer, men Mathis har deltaget i både European Go Congress (Tyskland) og Berliner Kranich, og Magnus vandt alle sine spil i Gothenburg Open (desværre uden dermed at vinde turneringen).
Det nye år virker lovende. Vi har netop afholdt en fin Ambassador's Cup 2024 med 23 deltagere, hvor Frank Hansen løb med sejren.

5. Regnskab 2023
Godt regnskab med overskud pga. medlemsfremgang. Det bemærkes at hjemmesiden er en relativ dyr post. Det er usikkert hvor meget vi har i værdi i aktiver ift. bøger og spil da vi har modtaget donationer gennem årene i form af gamle bøger. En idé er at forsøge at sælge lidt ud f.eks. til DM eller Ambassador’s Cup Regnskabet er godkendt af revisor og af generalforsamlingen.

6. Turneringer.
Vi har flere år talt om at afholde Copenhagen Open hvor det ikke er sket. Vi har dog god kontakt til Øbro skakklub ift. at låne lokaler. Det er dog uklart om der er ønske om denne ekstra turnering. En anden idé er at forsøge at holde små 9x9 turneringer på klubaftener som er mere begyndervenlige. Københavns Go Klub skal afholde DM i 2024 – p.t. ser det ud til at blive omkring kristi himmelfartsferien.

7. Undervisning / PR / Nye medlemmer
Det er gået ”forbløffende” godt ift. nye medlemmer det seneste år, hvilket forsamlingen tilskriver beliggenheden. Vi har haft rigtig godt fremmøde nogle dage, og lavt fremmøde andre dage. Vi må desværre starte lidt sent pga. beliggenheden. Mathis forsøger at fortsætte med undervisningen på trods af at han får lidt mere travlt efter sommer. Der er tale om et forsøg med en ’udbryderaften’ i Valby, som tænkes som en forlængelse af Københavns Go Klub. Magnus forsøger at sætte det i gang og så må vi se.

8. Spillested og -tid
Uændret – Absalon mandag 19.30

9. Kontingent / Budget 2023
Kontingentet for 2024 sættes til 250 kr.

10. Valg.
Formand – Jannik Gram
Kasserer – Torben Pedersen
Bestyrelsesmedlemmer
- Mathis Elmgaard Isaksen
- Mikkel Kragh Mathiesen
- David Sprehn
Revisor - Jan Bärenholdt
Revisorsuppleant - Magnus Rishøj Petersen

11. Evt.
Vores Webmaster (Torben) har haft posten i over 30 år hvor han har vedligeholdt hjemmesiden og efterspørger derfor noget overdragelse. Mikkel og Torben taler sammen om at forbedre processen og f.eks. ændre hosting.

Kontingent

Ordinært kontingent: kr. 250,- pr. år.
Under 18 år kr. 150,- pr. år.
Under 15 år: kr. 100,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 150,- pr. år.

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2024 snarest. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. Alternativt MobilePay: 7912KP .

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2024-03-02 af  Torben Pedersen