Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 8. marts 2004

Generalforsamling 8. marts Københavns Go Klub Referat 

1. Valg af dirigent 
Brian Poulsen 

2. Valg af referent 
Brian Poulsen 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

4. Formandens beretning 
Året er forløbet tilfredsstillende. Fremgang i medlemstal. God tilslutning til klubaftener, samt søndagsturneringer. 

5. Regnskab 
Revideret regnskab godkendt. Året resultat udgjorde kr. -1.265,- Der er udgiftsført en ekstraordinær omkostning vedrørende køb af skilt pr kr. 2.377,-. Derfor er resultatet tilfredsstillende. 

6. Turneringer 
Forløb vedrørende søndagsturnering, Ambassador’s Cup, samt Copenhagen Open blev drøftet. Turneringerne fortsætter i næste sæson. Det blev aftalt at der fremover skal satses på afholdelse af internetturneringer. Første turnering torsdag d. 18 marts kl. 19.00 på Kiseido Go Server. 

7. Undervisning/PR/nye medlemmer 
Ingen forslag Der har i 2003 været en tilfredsstillende medlemstilgang. 

8. Spillested og tid 
Der blev udtrykt tilfredshed med nuværende spillested og spilleaften mandag. 

9. Nøgleordning 
Ingen bemærkninger. 

10. Kontingent/budget 
Følgende kontingentsatser for 2004 blev vedtaget: 
Ordinært kontingent kr. 600,- pr. år 
Passiv medlem kr. 150,- 
Juniorkontingent kr. 300,- 
Budget der udviser samlede udgifter på kr. 11.500, blev vedtaget. 

11. Valg 
Formand: Brian Poulsen 
Kasserer: Torben Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Jacob Schiøtz 
Revisor: Jan Bärenholdt 
Revisorsuppleant: Per Marquardsen 

12. Tillidshverv 
Bibliotekar: Brian Poulsen 
Styrkefastsættelse: Torben Pedersen 

13. DGF 
Ingen bemærkninger 

14. Evt. 
Ingen Bemærkninger  
 


Kontingent

Klubbens medlemmer bedes betale årets kontingent inden udgangen af marts. Pengene kan indbetales på girokonto: 211-8068 (reg. nr.: 1199). Alternativt kan man betale kontant i klubben. 
Kontingentsatser:

Ordinært medlem, pr. år 600,-
Junior, pr. år 300,-
Nyt medlem 1. år 200,-
Passivt medlem, pr. år 150,-

Vedtægter
Referat af generalforsamling 2003

Opdateret 2012-01-26 af  Torben Pedersen