Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 14. marts 2005

REFERAT AF KØBENHAVNS GO KLUBS GENERALFORSAMLING 2005.

Afholdt i klubbens lokaler mandag den 14. marts 2005.


1. Valg af dirigent: Jannik Rasmussen blev valgt.


2. Valg af referent: Jakob Schiøtz blev valgt.


3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.


4. Formandens beretning: (med kassereren som sufflør)

- Copenhagen Open blev afholdt med 16 deltagere, og Frank Hansen som
vinder.

- Der har været afholdt Søndags Grand Prix i samarbejde med Edo
Go Club, størstedelen af turneringerne har været afholdt i Birkerød.

- Klubben deltog i årets Japanske festival. I 2005 afholdes
festivallen ikke, i stedet afholdes et større arrangement i
Valbyhallen. Så der er mulighed for et større publikum end normalt.

- Klubben har cirka 18 betalende medlemmer, hvoraf typisk seks møder
op til klubaftenerne.


5. Regnskab:

Regnskabet viste et lille overskud (339 kr), der hovedsageligt skyldes
større salg af spil og bøger end forventet. Til gengæld var salg af
øl og vand mindre end budgetteret.

Revisoren havde underskrevet regnskabet uden anmærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.


6. Turneringer og styrkefastsættelse.

- Copenhagen Open er i år del af Toyota IGS-PandaNet Tour, og afholdes
15-16 oktober i Valby Medborgerhus. Der bliver 5 runder, og
formodentligt fastsættes betænkningstiden til 1 time + byo-yomi (det
mindste tilladte), da Valby Medborgerhus lukker allerede klokken
20:00.

- Uffe Rasmussen foreslog en klub-cupturnering, det overlades til den nye
bestyrelse.

- Søndags Grand Prix fortsftter sammen med Edo Go Club.

- Styrkefastsættelse: Ratingberegningen halter gevaldigt, da den skal
foretages manuelt. Vi har den mulighed at overlade rating til EGF,
men forslaget faldt ikke i forsamlingens smag. Vi bør blive bedre
til at indrapportere turneringsresultater til EGF, og gerne bruge den
europæiske rating ved europæiske turneringer.


7. Undervisning:

Undervisning bør genoptages, især af hensyn til nye medlemmer, som
kommer forbi, evt. i form af fast undervisning hver mandag fra
19:30-20:30 (ikke noget fancy med stor forberedelse).

Vi bør skrive breve (papir!) til alle vi kender (tidligere medlemmer
etc.), med opfordring til at komme og blive undervist. Edo go Club
(som har sit eget undervisningsprogram) skal også informeres. Kontakt
eventuelt den japanske og kinesiske go klub i København, eventuelt med
henblik på en venskabsturnering.

Københavns Go Klub bør oprette et mail alias (eventuelt på Yahoo) så
alle medlemmer kan nås nemt per email.


8. Spillested og tid: 

Mandag aften kl. 19 i skakklubben K41s lokaler blev foreslået og
vedtaget :-)


9. Nøgleordningen:

Referenten dukkede op med et manglende sæt nøgler, hvorfor der nu er
tre sæt i cirkulation (blandt den nyvalgte bestyrelse, se punkt 11).


10. Budget, fastsfttelse af kontingent:

Kassereren foreslog uændret kontingent, det blev vedtaget uden
modforslag. Kassererens budget (baseret pe dette års regnskab) blev
godkendt.


11. Valg.

- Formand: Uffe Rasmussen blev nomineret. Han tog forbehold for at
han ikke kan være aktiv i weekender i hendboldsæsonen, og blev
derefter enstemmigt valgt.

- Kasserer: Torben Pedersen genopstillede, og blev enstemmigt valgt.

- 1 til 3 andre bestyrelsesmedlemmer: Per Marquardsen stillede op som
eneste kandidat, og blev enstemmigt valgt.

- Revisor: Jan Bärenholdt blev genvalgt in absentia. Jannik Rasmussen
blev valgt som suppleant, i tilfælde af at Jan ikke modtager valg.


12. Tillidshverv.

Tillidshvervene som bibliotekar, underviser og styrkeberegner
varetages som sædvanligt af bestyrelsen.


13. Dansk Go Forbund.

Per Marquardsen underholdt om DGF, intet specielt at bemærke.


14. Eventuelt.

Forsamlingen var ikke særligt diskussionslysten, se der var intet
under dette punkt.


Dirigenten lukkede mødet klokken 20:30, så der blev tid til lidt
lyn-go ....
 


Kontingent

Klubbens medlemmer bedes venligst betale årets kontingent inden udgangen af marts. Pengene kan indbetales på girokonto: 211-8068 (reg. nr.: 1199). Alternativt kan man betale kontant i klubben. 
Kontingentsatser:

Ordinært medlem, pr. år 600,-
Junior, pr. år 300,-
Nyt medlem 1. år 200,-
Passivt medlem, pr. år 150,-

Vedtægter
Referat af generalforsamling 2004
Referat af generalforsamling 2003

Opdateret 2012-01-26 af  Torben Pedersen