Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2006

Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 27. februar 2006:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Formandens beretning.
5. Regnskab.
6. Turneringer + Styrkefastsættelse.
7. Undervisning og PR, Nye medlemmer.
8. Spillested og tid.
9. Nøgler.
10. Kontingent.
11. Valg.
12. Tillidshverv
13. DGF.
14. Evt.

1: Uffe Rasmussen
2: Samme.
3: Godkendt
4: Der er tilkommet lidt nye medlemmer og en hel del interesserede. Vi fortsætter initiativerne som i det forløbne år har budt på undervisning i klubben, en velafholdt klubturnering (med formanden som vinder) og et par PR arrangementer ude i byen. Vi ser desværre en lille tilbagegang i fremmødet hos de gamle medlemmer, men den hårde kerne holder ud og det ser lysere ud nu end for et år siden. Vi satser på igen at starte undervisning og atter at forsøge en begynder/rating turnering for de nye. Formandens beretning blev godkendt.
5: Der er kommet færre kontingentindtægter end de foregående år, primært fordi gamle kendinge ikke har betalt kontingent og nogle enkelte sløve ikke har svaret på opkrævninger. Vi forventer at der vil komme lidt flere indtægter, men alle skal opfordres til på den ene eller den anden måde at støtte klubben. Vi har på datoen 13 betalende medlemmer!
6: Danmarksmesterskabet samt "Copenhagen open" forventes afholdt i KGK's lokaler. DM vil foregå i bededagsferien. Der er reserveret lokaler.
7: Under dette punkt kom det frem at det måske kunne være en god ide at forsøge at afholde begynder/rating turneringen på kbhs universitet, da der efterhånden er en lille enklave af interesserede derude. Vi forsøger at følge op på dette i løbet af året.
8: Tid + sted er uforandret.
9: Vi mangler vist ligesom de foregående år stadig et sæt nøgler. De ansvarlige for de tre andre sæt er pt. Per Marquardsen, Torben Pedersen og Uffe Rasmussen.
10: Kontingentet fastholdes på 600 kroner for et år, og et begynderkontingent på 200 per år til de nye interesserede.
11: Formand - Uffe Rasmussen. Kasserer - Torben Pedersen. Menige medlemmer af bestyrelsen - Per Marquardsen. Revisor - Jannik Rasmussen. Revisor suppleant - Michael Staub.
12: Tillidshvervene er for størstedelen ubesatte og varetages efter behov, vi prøver dog fortsat at få Kasper Hornbæk til at tage sig af undervisningen.
13: Det oplyses fra DGF at de kommer til at mangle en sekretær, eftersom Lene Jakobsen trækker sig til DM. Interesserede bedes overveje tilbuddet. Vi takker Lene for et stort stykke arbejde!
14: Der kommer lidt løs debat uden egentlig substans, men vi enes om at afslutte med en lille turnering.

Tak for god ro og orden.
Uffe Rasmussen.


 


Kontingent

Klubbens medlemmer bedes venligst betale årets kontingent inden påske. Pengene kan indbetales på girokonto: 211-8068 (reg. nr.: 1199). Alternativt kan man betale kontant i klubben. 
Kontingentsatser:

Ordinært medlem, pr. år 600,-
Junior, pr. år 300,-
Nyt medlem 1. år 200,-
Passivt medlem, pr. år 150,-

Vedtægter
Referat af generalforsamling 2005
Referat af generalforsamling 2004
Referat af generalforsamling 2003

Opdateret 2012-01-26 af  Torben Pedersen