Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 12. februar 2007

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Turneringer/styrkefastsættelse
 7. Undervisning/pr/nye medlemmer
 8. Spillested og tid
 9. Nøgler
10. Kontingent/budget 2007
11. Valg (formand, kasserer, yderligere bestyrelses medlemmer, revisor og revisor suppleant)
12. Tillidshverv (bibliotekar, undervisning og styrkefastsættelse)
13. DGF.
14. Evt.

Ad 1+2: Uffe blev både referent og dirigent. 

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Siden sidste års ”gen-lancering” af en halvårlig klubturnering har vi haft vokseværk med spillere i turneringen. Således blev dette halvår med hele 8 deltagere af både kyu og dan styrke. Dette års turnering bliver pga. vokseværket så delt i en kyu og en dan pulje med ser det ud til god deltagelse i begge puljer. Reglerne er uforandrede. Igen i år har vi været ude og gøre Pr-arbejde for klubben bl.a. på J-Popkai, i Valby medborgerhus, hvor vi lancerede en begynderturnering og lidt liv og død opgave løsning. Vi har efterhånden oparbejdet en fin kontakt til arrangørerne og dette skal vi holde fast i. Copenhagen Open 2006 var et lavpunkt. Med kun 7 deltagere fik vi en reminder om at det stadigvæk ikke ser alt for lyst ud i Dansk Go. Vi må gøre et stort stykke arbejde for at det ikke gentager sig til efteråret. Der skal være mange spillere i turneringerne hvis vi skal gøre os forhåbninger om at tiltrække spillere fra hele landet. Til gengæld var der et stort lyspunkt med Ambassadors cup mange deltagere, formanden som vinder og fornyet kontakt til den Japanske ambassade. En hyggelig festmiddag med deltagelse af ambassadøren. Her blev der så formidlet kontakt til udlån af lokaler på ambassaden i forbindelse med DM (mere herom senere). Generelt i klubben går det meget bedre. Vi oplever en medlemsfremgang både nye som gamle kendinge der dukker op igen. Det er vigtigt at vi fastholder de tiltag der tager godt imod de nye medlemmer og tiltrækker dem som ikke kender os endnu. 

Ad 5: Godkendt. Lidt flere medlemmer 700 kr. i underskud, hvilket er bedre end sidste år. 

Ad 6: DM afholdes på den Japanske ambassade og i den forbindelse overtager KGK værtskabet fra Odense. Formanden bliver klubbens kontakt til ambassaden sammen med Frank Hansen. Copenhagen Open skal forsøges afholdt med handicap spil for de lavere kyu-grader. Ny runde af klubturneringen begynder i februar. 

Ad 7: Vi skal have lavet vores folder til intro og tiltrækning af interesserede spillere i dette kalenderår. Kasper (H.) Tilbyder at læse korrektur, Jamie vil gerne bidrage med sin kompetence på det grafiske område og der er allerede lavet et par udkast som ser flotte ud! Brødteksten bliver så udformet af Uffe. Vi skal til stadighed forsøge at skabe kontakt til steder med potentielle medlemmer. Der bliver fast undervisningsdag den 1. mandag i måneden. Uffe tager marts, Kasper H. tager sig af april. Undervisningen bliver til studiegruppe for kyu spillere og emnet vælges af underviseren. 

Ad 8: Uforandret 

Ad 9: Intet nyt (vi mangler vist stadig at redegøre for en af nøglerne, måske Brian eller Jan F??) 

Ad 10: Kontingentet nedsættes til 500 kroner pro anno for faste medlemmer. Der åbnes op for at betale per halvår selvom dette giver lidt mere administration. Introkontingent er stadig 200 pro anno 

Ad 11: Uffe er genvalgt som formand. Torben genvælges som kasserer. Jan B. fortsætter som revisor. Jannik er Revisor suppleant. Posten som menigt bestyrelses medlem står tom efter at Per M har trukket sig. 

Ad 12: Undervisning annonceres på nettet. Er der nogen som vil være tovholder for projektet??? 

Ad 13: Intet at bemærke. 

Ad 14: udgår. Der takkes for god ro og orden og nydes den traditionelle generalforsamlings øl.


Kontingent

Kontingentet er sænket til kr. 500,- pr. år. Som noget nyt kan man nu betale for et halvt år af gangen, men jeg håber at mange vil betale for hele året med det samme.

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent inden 12. marts. Pengene kan indbetales på girokonto: 211-8068 (reg. nr.: 1551). Alternativt kan man betale kontant i klubben.

Kontingentsatser:

Ordinært medlem, pr. halvår 250,-
Ordinært medlem, pr. år 500,-
Nyt medlem 1. år 200,-
Junior, pr. år 250,-

Vedtægter
Referat af generalforsamling 2006
Referat af generalforsamling 2005
Referat af generalforsamling 2004
Referat af generalforsamling 2003

Opdateret 2020-02-23 af  Torben Pedersen